₹100 ಕೋಟಿ ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಐಐಎಂಎ

22/06/2020

₹100 ಕೋಟಿ ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಐಐಎಂಎ

  • facebook
  • linkedin
  • twitter
  • whatsapp

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಹೀಗೆ ದತ್ತಿ ನಿಧಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ₹ 1000 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದು ಐಐಎಂಎ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

See Original Text

IIMA